Om företaget

Vi är entreprenörer hos Länstrafiken Kronoberg och utför alla typer av samhällsbetalda resor såsom sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. Våra fordon står även till allmänhetens förfogande på helgerna då vi kör taxi i Växjö och Alvesta vid förbeställningar, se mer på www.vaxjoalvesta.se.

 TAXIBOKNING I VÄXJÖ och ALVESTA 0470-45 000Comments